Polityka prywatności

Treść informacji o RODO: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) dalej: RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Staniszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Grupa Fortis zlokalizowaną pod adresem ul. Zysławice 55, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP: 6050075397
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: w celu wykonywania umowy pośrednictwa, realizacji prawnie uzasadnionych interesów, promocji usług pośrednictwa, przekazania podmiotom współpracującym, reprezentowania interesu w Sądach, Urzędzie Gminy, Starostwie Powiatowym oraz u dostawców mediów.